Skip to main content
BrandingBrands

4 tips voor het bedenken van een goede bedrijfs- of productnaam

By 10 January 2021No Comments

Een goede, pakkende naam bedenken voor uw nieuwe product of bedrijf, is nog lastiger dan u denkt. De kunst is om een naam te bedenken die logisch is en die blijft hangen. En alsof het niet al moeilijk genoeg is, moet de naam ook nog eens goed uitspreekbaar zijn. Waar moet u op letten bij het geven van een naam aan uw nieuwe product of bedrijf? Wij hebben 5 tips voor u.

1. Wees creativiteit

Schrijf zo veel mogelijk namen op. Hoe meer, hoe beter. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • combinaties van woorden of namen
  • afkortingen
  • vertalingen van namen

Alle namen zijn de moeite waard om op te schrijven. Vanuit het opschrijven ontstaan vaak ook weer nieuwe namen. Het zien van de naam op papier leidt tot inspiratie en creativiteit.

2. Hulptroepen inschakelen

Twee mensen bedenken meer dan één. Heeft u behoefte aan hulp? Verzamel dan zo veel mogelijk mensen die willen meedenken. Wellicht kent u mensen die werkzaam zijn in de marketing en communicatie. Zij hebben een creatieve geest en kunnen goed met u meedenken. Schakel ook vrienden en familie in die u en uw bedrijf goed kennen.

Het is belangrijk om van tevoren duidelijk te hebben waar u heen wilt met het bedrijf of product. Wat is uw visie en wat wilt u uitstralen? En wat is uw doelgroep? Vertel deze informatie aan uw hulptroepen, zodat zij een helder beeld hebben. Deze achtergrondinformatie is nodig om te voorkomen dat er namen worden bedacht die niet bij uw bedrijf passen.

3. Maak een top 5

Van alle namen die u heeft verzameld, haalt u er vijf uit die u het meeste aanspreken. Lukt dit niet meteen, selecteer er dan eerst 25. Breng het getal terug tot u vijf favoriete namen overhoudt. Deze vijf namen legt u voor aan buren, kennissen, verre familie en vreemden op straat. U legt niet uit waar het over gaat en u laat geen logo van uw bedrijf zien. Het gaat erom welke gevoelens en associaties de namen oproepen bij die mensen. U kunt ook huidige klanten betrekken bij dit proces.
Tenslotte kiest u twee namen uit die het meest gekozen werden.

4. Twee Facebookprofielen

Stel u heeft twee namen en u kunt echt geen keuze maken. Test de namen dan in de praktijk alsof ze beide echt bestaan en kijk wat er gebeurt. U zou bijvoorbeeld voor iedere naam een bedrijvenpagina kunnen openen op Facebook. Of een profiel kunnen aanmaken op Twitter. Beide pagina’s maakt u exact hetzelfde, alleen de naam is anders. Aan de hand van de statistieken op Facebook of het aantal tweets of gedeelde acties op Twitter, kunt u zien welk profiel het beste loopt.

Hulp nodig?

Mocht het na onze tips toch niet gelukt zijn om een mooie naam te bedenken, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het verzinnen van een passende naam.

Leave a Reply