Skip to main content
CSRMVO

Onze invulling aan maatschappelijke verantwoordelijkheid

By 10 January 2021No Comments

Steeds meer ontstond de wens om niet alleen maar klanten, maar ook de samenleving een beetje verder te helpen. Op zoek naar een manier om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, is Online Forces partner geworden van de Nationale Straatvoetbalbond en StreetPro. Dit houdt in dat wij ze ondersteunen via marketing en promotie. Beide organisaties verrichten fantastisch maatschappelijk werk en verdienen het om hier in the picture te worden gezet!

Grote maatschappelijke meerwaarde

Het werk van zowel Stichting Straatvoetbalbond Nederland (SVBN) en Stichting StreetPro gaat Online Forces aan het hart. Beide focussen ze op jongeren uit achterstandswijken en pogen ze om die achterstand te overbruggen. SVBN via straatvoetbal, StreetPro door ‘street skills’ om te buigen naar ‘succes tools’.

Straatvoetbalbond: straatvoetbal als sociaal bindmiddel

SVBN is ontstaan uit de wens van Edgar Davids en Humberto Tan om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ze zagen in dat straatvoetbal een krachtig sociaal bindmiddel kan zijn. Dankzij hun eigen achtergrond – beide komen ze uit een achterstandswijk – weten ze als geen ander dat jong en oud, donker en blank, hoog- en laagopgeleid, rijk en arm nader tot elkaar komen dankzij straatvoetbal. Zo wil SVBN sociale binding creëren, overgewicht bestrijden en hangjongeren weer een doel geven.

Nationale Straatvoetbaldag

Sinds 2008 organiseert SVBN jaarlijks op 5 mei de Nationale Straatvoetbaldag op ruim 30 locaties in Nederland. In alle wijken die meedoen, worden op die dag voorrondes gehouden. De teams (bestaande uit zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 tot 15 jaar) kunnen zich dan kwalificeren voor de landelijke finale, die enige tijd later wordt gehouden.

SVBN kleedt de activiteiten verder aan met muziek, dans, eten en andere leuke activiteiten, waardoor veel méér mensen dan alleen de deelnemende jongeren erbij worden betrokken. Zo wordt een straatvoetbaltoernooi een prachtig evenement voor de hele wijk, met een verbindende kracht om u tegen te zeggen.

Stichting StreetPro: street skills als succes tools

Ook stichting StreetPro richt zich op jongeren met een achterstand, met name uit probleemwijken. Het achterliggende idee is dat ‘street skills’, vaardigheden die jongeren leren op straat, via coachingsprogramma’s in worden gezet als ‘succes tools’ om een opleiding af te ronden en uiteindelijk een baan te krijgen. Zo worden jongeren als het ware ‘street professionals’, oftewel StreetPro’s.

SchoolAcademy en JobAcademy

De belangrijkste programma’s van StreetPro zijn de SchoolAcademy en JobAcademy. Het doel bij de SchoolAcademy is dat jongeren een zogeheten startkwalificatie halen, oftewel een schooldiploma dat minimaal nodig is om een baan te kunnen uitoefenen. Jongeren krijgen een begeleider toegewezen, die ze niet alleen begeleidt en coacht, maar ook helpt bij hun sociaal-emotionele ontplooiing. Jongeren die geen startkwalificatie hebben, worden in de JobAcademy aan een baan geholpen. De resultaten zijn opmerkelijk: 95 procent vindt een baan!

Het succes van dit programma is zo groot omdat werkgevers weten dat de jongeren die uit de JobAcademy komen, op en top gemotiveerd zijn. Ondertussen krijgen de jongeren een kans om een diploma te halen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met onze kennis en ervaring hopen wij SVBN en StreetPro een duwtje in de goede richting te kunnen geven, zodat ze hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Ondernemen is volgens Online Forces ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, dus wij blijven nadenken over manieren om hier invulling aan te geven. Het werk voor SVBN en StreetPro is in ieder geval alvast een mooi begin!

Leave a Reply